Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Aktivity splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny majú širokospektrálny rozmer