Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Pozvánka na zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

Návrh programu 53. zasadnutia

Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva,

národnostné menšiny a rodovú rovnosť

 

2. júla 2024 (utorok) o 11.00 h, Hotel Bôrik, Bratislava

 

Zasadnutia výboru sú verejné. Záujem nahláste na mail : zoltan.kovacs@vlada.gov.sk do 28.6. do 15:00

Otvorenie

  1. Návrh programu
  2. Kontrola plnenia uznesení 

 

  1. Informácia o činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

(predkladá riaditeľka fondu)

 

  1. Informácia o výročných správach o činnosti národnostných múzeí na Slovensku za rok 2023

(generálny riaditeľ Slovenského národného múzea)

 

  1. Správa o aktuálnom stave národnostného vysielania RTVS

(predkladá riaditeľ sekcie národnostného vysielania RTVS)

 

  1. Voľba člena Dozornej komisie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

(predkladá predseda výboru a splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny)

 

  1. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2021 – 2025

(predkladá predseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny)

 

  1. Informácia zo 45. a 46. zasadnutia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

(predkladá podpredseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny)

 

  1. Rôzne

- Informácia o 4. kole Univerzálneho periodického hodnotenia Slovenskej republiky Radou OSN pre ľudské práva v Ženeve.

(predkladá Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR)

 

Záver