Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

László Bukovszky

Pracovné skúsenosti
Od - do Pracovná skúsenosť
Apríl 2016 - súčasnosť Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny
Úrad vlády SR
2014 - 2016 Ombudsman strany MOST-HÍD
2012 - 2013 Riaditeľ odboru národnostnej politiky
Úrad vlády SR
2011 - 2012 Riaditeľ odboru postavenia a práv národnostných menšín
Úrad vlády SR – Úrad podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny
2010 - 2010 Poradca námestníka ministra vnútra ČR pre verejnú správu a archívnictvo
Ministerstvo vnútra ČR
2009 - súčasnosť Člen Dozornej rady Ústavu pamäti národa
Ústav pamäti národa Bratislava, Bratislava
2008 - 2010 Riaditeľ
Archív bezpečnostních složek, Praha
2003 - 2008 Riaditeľ sekcie Archívu Ústavu pamäti národa
Ústav pamäti národa, Bratislava
1988 - 2003 Odborný archivár
Štátny archív v Bratislave, pobočka v Šali
Vzdelanie
Od - do Vzdelanie
2005 - 2007 Rigorózne štúdium - PhDr.
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra archívnictva a pomocných vied historických
1996 - 2001 Magisterské štúdium – Mgr.
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra archívnictva a pomocných vied historických
1985 - 1987 Nadstavbové štúdium
Stredná ekonomická škola, ul. Zochová, Bratislava
1981 - 1985 Maturitná skúška
Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským v Galante