Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

COVID-19

Informácie v maďarskom jazyku

Informácie v rómskom jazyku

Informácie v rusínskom jazyku

Informácie v ukrajinskom jazyku

Informácie v nemeckom jazyku